خانه / مدیریت

مدیریت

خرید و دانلود پاورپوینت شناخت، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پاورپوینت شناخت، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود چگونگی مذاكره با فروشندگان در مدیریت خرید (فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( چگونگی مذاكره با فروشندگان در مدیریت خرید (فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل چگونگی مذاكره با فروشندگان در مدیریت خرید …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود پاورپوینت كیفیت كالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ كالاها با كیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پاورپوینت كیفیت كالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ كالاها با كیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود سازمان تجارت جهانی

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( سازمان تجارت جهانی ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل سازمان تجارت جهانی هدایت میشوید سازمان تجارت جهانی فایل حاضر کاملترین فایل درمورد سازمان تجارت جهانی است

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران هدایت میشوید دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران دانلود …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در یك سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در یك سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل پاورپوینت نقش مدیریت …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران (فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران (فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل دانلود پاورپوینت …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود دانلود پاورپوینت مبانی کنترل (فصل پانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( دانلود پاورپوینت مبانی کنترل (فصل پانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل دانلود پاورپوینت مبانی کنترل (فصل پانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود مدیریت استراتژیک

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( مدیریت استراتژیک ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل مدیریت استراتژیک هدایت میشوید مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک و شناخت چند جانبه از سازمان های رابط رانفولورماری استین دورسون ، آندرس سادرهم …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی