خانه / روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی

خرید و دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 هدایت میشوید پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها هدایت میشوید پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها پرسشنامه …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها هدایت میشوید پرسشنامه کانو فازی به …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود پرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل پرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران هدایت میشوید پرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پرسشنامه هوش فرهنگی ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل پرسشنامه هوش فرهنگی هدایت میشوید پرسشنامه هوش فرهنگی پرسشنامه هوش فرهنگی

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ هدایت میشوید پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) هدایت میشوید پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) پرسشنامه …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود پرسشنامه اخلاقکاری پتی (1995)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( پرسشنامه اخلاقکاری پتی (1995) ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل پرسشنامه اخلاقکاری پتی (1995) هدایت میشوید پرسشنامه اخلاقکاری پتی (1995) پرسشنامه اخلاق‬کاری پتی (1995)

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM هدایت میشوید شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM شاخص های مدل تعالی …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خرید و دانلود مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام، محصول دانلودی + ( مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) ) +آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه زیر به صفحه توضیحات کامل مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) هدایت میشوید مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)

ادامه مطلب

مطالب تصادفی